Vendégkönyv


Új bejegyzés a vendégkönyvbe

 
 
 
 
 
 
88 Bejegyzések.
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 18/05/2020 óra 17:38
Tisztelt Berkes Úr! A strasbourgi Európai Parlamentben a 666. ülőhely Lídia Pereira portugál néppárti európai parlamenti képviselőé, a brüsszeli Európai Parlamentben a 666. ülőhely Kim Van Sparrentak holland zöldpárti európai parlamenti képviselőé. Szóval egyik Európai Parlamentben sincs fenntartva, üresen hagyva a 666. ülőhely a leendő Antikrisztusnak, hacsak nem az előbb említett, 5 évre megválasztott képviselő egyike lesz az (https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/hemicycle.html).
Mika László Mika László Irta 13/05/2020 óra 17:37
Kedves Sándor! Köszönöm a válaszokat, sokat segítettél a tisztánlátásban. Ezenkívül még szeretném megköszönni az 5 perces igehirdetéseket is, a trónfoglalásról, nagyon hasznosak a hitépítésben, várom a folytatást. Isten áldja meg az életedet, szolgálatodat. Szeretettel: Mika László
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 08/05/2020 óra 17:36
Kedves Hanna! Legszívesebben azt mondanám önnek, hogy a gyermekeket nem érinti a nagy nyomorúság. Azonban Jézus Krisztusnak van erre egy kijelentése. Így szól: "Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon." Mt 24:19. Sőt! Izrael számára még mond mást is ezzel kapcsolatosan. Azt, hogy a gyermekeit elrejti a Sátán elől a pusztában lévő hegyekbe. Vagyis Isten gondot visel róluk. A jelenések 12. fejezetében van róla szó. A fiatalok ösztönösen vágynak a gyermek nemzésre. Isten által teremtett létfenntartási ösztön, amely a gyermek nemzésért felelős. Ez mindig lesz, amíg a földön ember lesz. És akkor még nem beszéltem arról, hogy mi van azokkal, akik az elragadtatás után itt maradnak, és nem a zsidókhoz tartoznak, hanem pogányok. Egyik előadásomban beszélek, arról, hogy minden nép és nemzet a katasztrófa átélésre menekítési tervet dolgozott ki. A gyermekek vannak először a listán. A gyermekeket viszi minden nép és nemzet az atom és katasztrófa biztos helyekre. Vagyis, azok, akik nem ragadtatnak el, a gyermekeiket menteni fogják az apokaliptikus pusztítások elől. De... Egészen biztos, hogy lesznek áldozatok. Egészen biztos, hogy lesz, akik lemaradnak, kimaradnak, és meghalnak. Mert a háborúk sem kímélték soha a gyermekeket sem. Végezetül. Nagyon fontos szempont, hogy nem Isten akarja a pusztulást. Ő a menekülést kínálja fel a gonoszok pusztítása elől. Jézus Krisztust mutatja fel, de nagyon sokan vadul visszautasítják Őt. Nagyon sokan dühösködnek, amikor Jézusról beszélünk. Azt mondogatják, hogy őket nem mentse meg az Isten. És mondanak mást is. Leginkább eszeveszetten káromolják Istent. Sokan váltak mérges kígyóvá, és gyermekeik pedig.... Nagyon sajnálom, de ez a teljes igazság. Lesznek gyermek áldozatok, akik a gonoszok pusztításának lesznek az áldozatai. Mi pedig azért hirdetjük az evangéliumot, hogy a gonoszságot féken tartsuk. Azért vagyunk só, hogy a megromlást akadályozzuk, és azért vagyunk világosság, hogy a gaztettekre fény derüljön. Isten áldja meg önt Hanna. Szeretettel: Berkes Sándor
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 08/05/2020 óra 17:35
Kedves László testvérem! - A lator semmit sem épített. Ő nem is lett az Eklézsia tagja. Akik hozzá hasonlóan üdvözülnek, azok egy sem lesz és lett az Eklézsia tagja. Mert az alap nem más, mint az Eklézsia alapja. Lásd még: „És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.” 1Kor 10:4. Erre építjük Krisztus testét, az Eklézsiát. Akik erre az alapra építkeznek, azok Úrvacsorázó tagjai az Eklézsiának. Az Eklézsia épül, épül, aztán keletkezik benne egy tűz. Mint például a reformáció. Az után az Újabb és Újabb reformáció. Ilyenkor sokan megbotránkoznak, elhagyják az Ekézsiát, és sokan pedig tovább folytatják. A hit elhagyó és hit megtartó szakadások is ide taroznak. A szakadások mind-mind tűzpróbák. - Az „ama nap” arra utal, hogy a szakadás idején majd kiderül, hogy ki a hit megtartó, és ki a hit elhagyó. A gyülekezet elhagyása nem egyenlő a hit elhagyással. A gyülekezetben maradás sem egyenlő a hit megtartással. stb, stb. - Fogalmam sincs, hogy azok, akik a gyülekezetben ülnek, azok közül sokakat miért nem érdekli az evangélium? Ez nekem is nagy kérdés. Bele születtek, és ott ragadtak. Vannak olyanok, akik csak ott vannak. Ez érdekes. Vannak azonban olyanok, akiket szó szerint hívogatunk, és nem jönnek el soha, vagy csak egy két alkalommal, de soha meg nem térnek, és nem is érdekli őket semmi ebből. Ők is hivatalosak, csak nem jönnek. - A tíz szűz valóban az egyházat jelképezi. De az egyház nem azonos az Eklézsiával. Mert az Eklézsia az benne van ugyan az egyházban, de az Eklézsia az a láthatatlan egyház, és azok a tagjai, aki bemerítkeztek, és Szent Szelemtől újjá születtek, megtermik a Szent Szellem gyümölcseit. Az egyház a 10 szűz. Az Eklézsia pedig az öt bölcs, a másik öt pedig az ostobák. Isten áldja meg az életedet, szolgálatodat. Szeretettel: Berkes Sándor
Feketéné Hanna Feketéné Hanna Irta 06/05/2020 óra 17:34
Kedves Sándor! Örömmel és nagy szomjúsággal hallgattam végig az egész "apokaliptikát". Az összes videót. Hálásan köszönöm, sokat tanultam belőle. Szeretnék kérdezni valamit Öntől: Sehol nem említi a Biblia, hogy mi lesz a gyermekek sorsa az elragadtatáskor. esetleg után? Valahogy azt szeretném hinni, hogy a nagy nyomorúságban nem lesz már a Földön gyermek. Ön hogy látja ezt? Köszönöm a megtisztelő válaszát!
Mika László Mika László Irta 28/04/2020 óra 17:33
Kedves Sándor, szolgatársam! Nagyon hálás vagyok a válaszodért, sokat segítettél, így már tisztábban látom ezeket a dolgokat. Megnéztem a templomokról s az Új Jeruzsálemről a videó előadásodat, csodálatos anyag, még végig fogom elemezni, köszönöm. Szeretnék még ezzel a témával kapcsolatban kérdezni tőled. - Az Efézus 2:8-9. szerint az üdvösség kegyelemből adatik, a Róma 10:9,10. alapján. Ha hit által elfogadtam Jézust megváltómnak, életem urának, kegyelemből üdvösséget kaptam, és az alap megépült. Amíg nincs üdvösségem, hogy tudok az alapra építeni? „Isten kegyelme nélkül azonban senki sem üdvözülhet. Efézus 2:8-9. Akár semmit vagy akár sokat épített arra az alapra.” Ha nem épített az alapra valaki, attól még lehet üdvössége, pl. a lator, de ha az élete nem a Krisztusra alapozódik, akkor lehetnek akármilyen igazságos cselekedetei, nem lesz üdvössége.? - „A megpróbáltatás mindig olyan, mint egy tűz.” „Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.” Ez a tűzpróba az aktuális megpróbáltatást jelenti, vagy egy ítéletet a mennyben „[ama] nap”? - „A király menyegzőjébe nem megy el minden keresztyén ember, mert nem minden keresztyént (hivatalost) érdekel a királyi menyegző.” Ez a menyegző már a mennyben lesz, hogy lehet az, hogy nem minden keresztyént (hivatalost) érdekel a királyi menyegző? - A tíz szűz példázata, a szüzek az egyházat jelképezik. Az öt bolond szűznek Jézus azt mondja, nem ismerlek benneteket, mert nincs a szívükön ott a pecsét. Kik ezek a keresztények? Akik a tűzön keresztül megmenekültek, de mindenük odaégett? Akik életük utolsó pillanatában tértek meg, és üdvösséget nyertek? Az elragadtatáskor ők itt maradnak? Mi lesz a sorsuk? Hogy nyerhet valaki üdvösséget, ha nem kerül a szívére a pecsét? Előre is hálásan köszönöm a válaszodat. Isten áldja meg az életedet, szolgálatodat. Szeretettel: Mika László
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 25/04/2020 óra 17:32
Kedves Mikós! Egy 5 részes videó előadás sorozatot készítettem a teremtés apokaliptikáról. Abban beszélek a rés elméletről. Az első két részben lépésről lépésre (igeversről, igeversre) fölvázolom a Biblia szerinti teremtés elméletet. Ott elmondom, hogy a rés elméletnek a hibája a létige megismétlésben van. Az eredeti héber szöveg a létigét egy alakalommal említi. A magyar fordítás kétszer. Ez hiba, mert aki „csak” a magyar fordítás alapján akarja értelmezni a szöveget, az eltéved. Ha a vendégkönyv mellett a „prezentációk” fülre rákattint, megtalálja a teremtés sorozat hivatkozást. Link: http://www.apokaliptika.hu/index.php/prezentaciok Az angyalokat Isten a föld megteremtése előtt teremtette. Jób 38:1-7. Akkor teremtette őket amikor a mennyet. Zsolt 33:6. Üdvözlettel: Berkes Sándor
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 24/04/2020 óra 17:31
Tisztelt Berkes Úr! Ön mit gondol a "rés elméletről", hogy az ádámi civilizáció, az ember teremtése előtt létezett a Földön egy Ádám előtti, esetleges angyali civilizáció,amit az ÚR elpusztított. Néhányak szerint ekkor lázadt fel Lucifer Isten ellen és az Atya ekkor tette kietlenné a Földet elpusztítva ezt a kultúrát. Köszönöm! Az ÚR áldja meg gazdagon!
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 24/04/2020 óra 17:30
Kedves Pécsi Miklós! A természetben látható csillagok mozgása természetes jelenség. Megfigyelhetőek és mozgásuk kiszámítható, lemodellezhető. Ezeket ma már az időben előre és visszafelé is le lehet követni, ki lehet számítani. Jézus születését megelőző két évben nem található semmiféle olyan csillagmozgás, amelyik a születés jelzésére alkalmas lehetne. A betlehemi csillag természetfölötti jelenség volt. Azért adta Isten, hogy oda vezesse a bölcseket. Úgy mozgott, ahogyan a csillagok nem tudnak. Utat mutatott. Elkísérte a bölcseket. Ezek mind azt igazolják, hogy Isten természetfölötti módon (nem a természetbe illő csillagok által) egyedi módon utat mutatott a napkeleti bölcseknek. Tisztelettel: Berkes Sándor
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 24/04/2020 óra 17:29
Kedves Mika László szolgatársam! Válaszomat kezdem az 1Kor. 3:11-15-el. „Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.” Az 1Kor 3:11-15 azokról beszél, akik megtértek, kegyelmet nyertek, (Ef 2:8-9.), hitéletük megélésére van idő bőségesen, és munkálkodhat, vagy éppen nem munkálkodik, mert …. A keresztyén élet egy építkező munka Istennek a munkatársaként, ahol az Eklézsia, vagyis a Szent Szellem temploma épül. Ez a tevékenység időről időre megpróbáltatik. A megpróbáltatás mindig olyan, mint egy tűz. Had mondjak egy példát. A reformáció olyan tűz volt a maga idején, amely szükségszerű volt, hogy az Eklézsia tovább tudjon haladni. Aztán jöttek újabb reformációk. Jöttek hit megtartó 1 Kor 11:19. (hajreszisz) és hit elhagyó (aposztászia) 2Thess 2:3. szakadások. Az egyik szükségszerű, a másik nem. Ilyenkor nyilvánvalóvá válik a mi hitünk. A hitünk pedig a cselekedeteinket mutatják meg, mivel a hit cselekedetekben leledzik. Épen ezért, az okos szentek igyekeznek igazságos jó cselekedetekkel megmutatni a hitüket, Jel 19:7-9-el, mert tudják, hogy ez nekik mennyei öltözetük lesz. Így aztán a megpróbáltatás tüze vagy leéget bennünket a nullára, vagy amit ráépítettünk a Krisztusra, az értékes és szép marad. Isten kegyelme nélkül azonban senki sem üdvözülhet. Efézus 2:8-9. Akár semmit vagy akár sokat épített arra az alapra. A királyi menyegző példázatát ide ha behelyettesítjük, akkor arról van szó, hogy: • A király menyegzőjére minden hivatalos (keresztyén ember) elmehet. Mindenki, aki be van öltözve odaillő öltözetbe. Jel 19:7-9. (igazságos jó csel.) • A királyi menyegző Mt 22:1-14. nem más, mint a Bárány mennyei menyegzője. Jel 19:6-10. • A király menyegzőjébe nem megy el minden keresztyén ember, mert nem minden keresztyént (hivatalost) érdekel a királyi menyegző. • Meg kell tölteni a helyiséget, ezért csonkákat, bonkákat, hívogatnak. Nekik is be kell öltözniük a szentek öltözékébe, de az életük utolsó pillanatában megtért emberek nem mehetnek be a menyegzőbe, mert nincs idejük az igazságos jó cselekedetek gyakorlására, így nincs odaillő öltözékük sem. • Jöhetnek a szennyes öltözékű emberek, a csonkabonkák, de a szabályt ők sem kerülhetik ki. Be kell öltözködniük. Ahhoz pedig idő kell. • Van, aki élete utolsó pillanatában tér meg, és üdvösséget nyer. Lásd Lator a kereszten. Jézus mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Jézus garantálta a latornak az üdvösséget. Hol? A paradicsomban. Fordítsuk le a paradicsom jelentését. Mit jelent? Mennyet. Azt jelenti, hogy menny, mennyország. A lator tehát a mennyországba került. A lator mintapéldája a sok-sok általunk ismert utolsó pillanatban megtért embernek. Ezeknek sem menyegzői fehér ruhájuk, vagyis igazságos cselekedetük, sem pedig bemerítés általi, vagy Szent Szellem által való keresztségük nem volt. A megpróbáltatásokra sem volt idő, vagyis a tűzön keresztül sem mehettek. A „…mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg;…” formula a megpróbáltatások tüze, amely az ember hitét minden életkörülmények között megpróbálja. Ezért Ők nem sorolhatóak azok közé, akikről az 1Kor 3:11-15. beszél. Hogy világosan értsük egymást, a következő bibliai igazságokkal kell megbarátkoznunk. 1. A mennyországba (paradicsom) minden kegyelmet nyert ember bekerül. 2. Az Eklézsia a Krisztus menyasszonya. (van menyegzői öltözete) 3. A királyi menyegzőre csak azok mehetnek, akik az Eklézsiához tartoznak. (kell az öltözet) 4. Az Eklézsia a Szent Szellem temploma. 5. A király a templomban lakik. 1Kor3:16.; Mt 21:13. 6. A király az Ő feleségével lakozik a templomban. 7. Aki a mennyországba bekerül, mint pl a lator, az nem mind lehet jelen a királyi menyegzőn. Nincs oda illő öltözete. 8. A mennyország egy új föld, az új ég alatt. Oda bekerülhetnek azok is akik a tűzön keresztül megmenekültek, de mindenük odaégett, és kegyelmet nyertek. A kegyelem a fontos. Az nélkül senki sem üdvözülhet. Vannak, akik a kegyelmet elnyerik úgy, hogy nincsenek igazságos jó cselekedeteik. Pl lator. 9. A mennyországban sok lakóhely van. Jn 14:2-3. 10. A mennyországnak van egy fővárosa. Új Jeruzsálem a neve. A lator nem itt fog lakni. A mennyország egy másik lakóhelyében de a fontos, hogy a mennyországban (paradicsomban). 11. A templomokról s az Új Jeruzsálemről a videó előadásomat megnézheted: Link: https://youtu.be/arurYV6Der0 Remélem segíthettem. Isten áldja meg szolgálatodat. Szeretettel: Berkes Sándor
Berkes Sándor
Copyright © All rights reserved.