Skip to main content

Ajánló


Érdekes linkek a mindennapjainkból.

Hát ez valóban érdekes: Miért csak kétszer nyíllik szét a tenger?

http://toochee.postr.hu/a-jindo-sziget-csodaja/ 

 

Darwin fóbia

 

A következő link arról szól, hogy a közvélemény kutató a mikrocsip beültetéssel kapcsolatban milyen elfogadást talál az emberek között.

http://hvg.hu/Tudomany/20100302_vasarlas_chippel_CeBIT?s=hk

 

 

The demise of the dollar

World Bank welcomes new economic order from the ashes of crisis

EMPTY SEAT NUMBER 666

 

BIBLIOGRÁFIA

Szövegkiadások és fordítások
 
1.   Biblia 5.0 (Arcanum databases 1997)
2.   Bible Windows 2.1a (Silver Mountain Software 1993)
3.   Biblia Hebraica Stuttgartensia (Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 1990)
4.   Bibliai Nevek és Fogalmak (Primo Kiadó)
5.   Csia Lajos fordítású Újszövetség (Printed for: Eastern European Mission and Bible Foundation Heizwerkstrasse 12 A-1232 Vienna, Auastralia 1997)
6.   Folio VIP Biblia CD 5.0. verzió
7.   Károli Gáspár fordítású Biblia: Magyar Bibliatársulat 1949 – 1992
8.   Katolikus fordítású Biblia (Kiadja: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest)
9.   The Greek New Testament: Edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, and Allen Wikgren (Printed in the Federal Republic of Germany by Biblia-Druck GmbH Stuttgart)
10.    The Word Bible Software
11.     Újfordítású Biblia (Magyar Bibliatanács Budapest, 1985)
12. William L. Holladay: A Consise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Grand Rapids 3, Michigan Wm. B. Eerdmans 1971)
13.    Zsidó Miklós: Bible Discovery 2.4.2. – CD verzió
Kézikönyvek, szótárak
14.               Balázs Károly: Újszövetségi Szómutató Szótár (Logos Kiadó. Budapest, 1998)
15.               Biblikus Teológiai Szótár. Szerkesztés vezető: Xavier Léon-Dufour (Szent István Társulat Az apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest)
16.               Csató Tamás-Gunst Péter-Márkus László: Egyetemes Történelmi Kronológia I. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1981)
17.               Györkösy Alajos, Kapitánffi István, Tegyey Imre: Ógörög-Magyar Nagyszótár (Akadémia Kiadó, Budapest, 1990)
18.               Keresztyén Bibliai Lexikon I-II. Szerkesztette: Dr. Bartha Tibor (Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója Budapest, 1993)
19.               Dr. Kiss Jenő: Görög – Magyar Újszövetségi Szótár (Református Sajtóosztály Budapest)
20.               TDNT: Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich (1985 by William B. Eerdmans Publishing Company)
21.               Dr. Varga Zsigmond J. Újszövetségi görög-magyar szótár (Kiadja a Magyar Bibliatanács megbízásából a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya Budapest, 1992)
Tanulmányozott szakirodalom
22.               Ablonczy Dániel: Máté Evangéliuma III. rész (Felelős kiadó: Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség Budapest, 1993)
23.               A. Heller: Bibliai Szimbólumok Számszimbolika (Evangéliumi Kiadó)
24.               Alister E. McGrath: Bevezetés A Keresztyén Teológiába (Osiris Kiadó, Budapest, 1995)
25.               Dr. Almási Mihály: Bizonyos vagyok benne. (SZET. Budapest 1980)
26.               Dr. Almási Tibor: Máté Evangéliuma (Gyuró Technik Kft. 1989)
27.               Dr. Almási Tibor: A Bibliaértelmezés Elmélete és Gyakorlata Hermeneutika (GyuRó Art Press · mécses sorozat.)
28.               Angelika Vahlen: Az Ókor Világcsodái (Gondolat Kiadó Budapest, 1985)
29.               Berkes Sándor: Jaj, Jaj, Jaj (Kiadó: Berkes Sándor Paks, 1999)
30.               Bibliai Nevek és Fogalmak (Primo Kiadó)
31.               Billy Graham: Közelgő Lódobogás (Budapest, 1989)
32.               Biotechnika és Környezetvédelem. 1997. 03.
33.               Dr. Budai Gergely: Az Evangéliom Máté Szerint II. (Kézirat, Ráday könyvtár)
34.               Dr. Budai Gergely: A Jelenések könyve kommentárja. (Kézirat)
35.               Claus Westermann: Az Ószövetség Theológiájának Vázlata (A Budapesti Református Theológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportjának kiadványai, Budapest, 1993)
36.               Craig S. Keener: A Commentary on the Gospel of Matthew (1999 Wm. B. Eerdmans Publishing Co.)
37.               Csató Tamás-Gunst Péter-Márkus László: Egyetemes Történelmi Kronológia I. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1981)
38.               Csia Lajos: Az ezeréves uralkodás (Kézirat)
39.               Csia Lajos: Utolsó napok (Kézirat)
40.               Csia Lajos: Dániel (Kézirat)
41.               Csia Lajos: Jelenések kézirat I.-II. Kötet
42.               Dave Hunt: A Vatikán Árnyékában (Printed in the United States of America 1997)
43.               David A. Yallop: Isten Nevében? I. János Pál pápa rejtélyes halála. A tények és ami mögöttük van. (A mű első kiadása a Jonathan Cape Publishers-nél jelent meg. 1984)
44.               De Heer J.:Armageddon (Budapest 1936)
45.               Delta 1987/1 11. o.
46.               Donald A. Hanger: Word Biblical Commentary Matthew 14-28 (Word Books, Publisher · Dallas, Texas 1995)
47.               Dunántúli napló 1998. április 19.
48.               Egyetemes Történelmi Kronológia I. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1981)
49.               Ernst Schrupp: Izráel (Evangéliumi kidó Budapest, 1996)
50.               Éjféli kiáltás 1995. július.
51.               Élet és Tudomány 1994. 01. száma
52.               Élet és Tudomány 1994. 34. száma
53.               Élet és Tudomány1996. 36. száma
54.               Élet és Tudomány 1997. 01. száma
55.               Élet és Tudomány 1997. 02. száma
56.               Élet és Tudomány 1998. 42. száma
57.               Élet és Tudomány 1998. 45. száma
58.               Élet és Tudomány 1999. 06. száma
59.               Élet és Tudomány 1999. 08. száma
60.               F.A. Tatford: Isten terve (traktátus)
61.               F.A. Tatford: Dániel (Primo Kiadó 1990)
62.               F.A. Tatford: Dániel (Primo Kiadó 1990)
63.               G. van Rongen, ref. lelkész: Az Új Korszak Mozgalom (Iránytű Kiadó Budapest-Gödöllő, 1994)
64.               Gergely Jenő: A Pápaság Története (Kossuth Könyvkiadó 1982)
65.               Hall Lindsey: Föld Bolygó 2000 (Előszó Kiadó Budapest 1995)
66.               Hangai Zoltán: A Pápák Könyve (Trezor Kiadó Budapest 1991)
67.               Hans Reichardt: Természeti Katasztrófák (Tessloff és Babilon Kiadó Budapest, 1991)
68.               Heller: Bibliai Szimbólumok Számszimbolika (Evangéliumi Kiadó)
69.               Josephus Flavius: A Zsidók Története (XI-XX. könyv). (Budapest, 1983. Görögből ford: Révay József)
70.               Josephus Flavius: A Zsidó Háborúról (Buschmann F. Könyvnyomdája Budapest, 1900. Latinból fordította és kiadta: Dr. Istóczy Győző)
71.               Josephus Flavius: A Zsidó Háború (Bibliaiskolák Közössége Budapest, 1990. Görögből ford: Révay József)
72.               Jó hír a ma emberének (1998. Jan/Márc.)
73.               Jubileumi Kommentár: A Szentírás Magyarázata III. kötet (Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója Budapest, 1995)
74.               Karner Károly: A Testté lett Ige János Evangéliuma. (A magyar Luther-Társaság Kiadása Budapest, 1950)
75.               Karner Károly: Máté Evangéliuma (A „Keresztyén Igazság” kiadása. Sopron, 1935.)
76.               Karner Károly: Apokalipszis (Budapest, 1990. Szépfalusi István kiadásában)
77.               Kálvin János: Máté, Márk, Lukács Összhangba Hozott Evangéliumához IV. kötet. Ford: Rábold Gusztáv
78.               Keresztyén Bibliai Lexikon I.-II. Szerkesztette: Dr. Bartha Tibor (Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója Budapest 1993)
79.               Kertész István: Az ókori Róma. (IKVA Kiadó, Budapest, 1990)
80.               Keller B. lelkész: Mennyei Jelenések Könyve (Varga Gyuláné Kiadásában Budapest, 1937)
81.               Kovács Géza: János Apostol Látomásai (Kiadó: Menedék Alapítvány 2004)
82.               Kroó György: Berlioz (Gondolat kiadó, Budapest, 1960)
83.               LA SAINTE BIBLE francia nyelvű kommentárja (Fordította: LOUIS SEGOND)
84.               Lester Sumrall: Visszaszámlálás Armageddonig. (Kiadó: A Hit Gyülekezete 1994)
85.               L. Nagy Zsuzsa: Szabadkőművesek (Akadémia Kiadó Budapest, 1988)
86.               Lencz Géza: Máté Evangéliumának Fordítása és Magyarázata (Az Országos Református Lelkész-Egyesület Kiadása MCMXXVII.)
87.               M. Basilea Schlink: „Új Korszak” /New Age/
88.               Magyar Hírlap 1989. április 14-i számából.
89.             Mark Hitchcock: A Birodalom Után (A Hit Gyülekezete. Budapest. 1995) 
90.     Matthew Henry: Mennyei Jelenésekről Való Könyv. (Nagyod 1940. Szabó Zsigmond kiadása) 
91.     Magnus Magnusson: Ásóval a Biblia nyomában (Gondolat · Budapest, 1985) 222.o.d. 
92.    Matthew Henry: Mennyei Jelenésekről Való Könyv. (Nagyod, 1940. Szabó Zsigmond kiadása) 
93.     Merill C. Tenney: Újszövetségi bevezető (1961. Wm. B. Eerdmans.) 
94.     Michael Drosnin: A Biblia Kódja (Kiadja a Vince Kiadó Kft. Budapest 1999) 
95.     Dr Molnár Ernő: A Talmud Könyve (Paginarum Kiadó – Saxum Kft. közös kiadása Budapest, 1997) 
96.     Paul Tillich: Rendszeres Teológia (Osiris Kiadó · Budapest, 1996) 
97.     Paul Yonggi Cho: Dániel (Hit Gyülekezete 1991) 47.o. 
98.     Pat Robertson: Az Új Világrend (Hit Gyülekezete 1993) 
99.     Peter & Paul Lalonde: A fenevad Bélyege (Hit Gyülekezete Budapest 1995)
100.      Peter de Rosa: Krisztus helytartói (Panem Kft. Budapest, 1991)
101.             Peter H. Uhlmann: Róma Tantételei a Biblia Fényében (Authentikus Kiadó 1993)
102.             Petőfi Sándor Összes Költeményei II.: Az ítélet (Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1986)
103.             Philip J. Corso és William J Brines: A Roswelli Titok (Aranyhal Kiadó 1997)
104.             Dr. Pongrácz József: Máté Evangéliuma Magyarázata (Főiskolai Nyomda Pápa, 1933)
105.             Raffay Sándor: Magyarázatos Újtestamentom (A Luther-társaság Kiadása Budapest, 1910)
106.             Ralph Edward Woodrow: Babilon misztériumvallása (Kiadó: a Lautec Verlag Germany 1966)
107.             Ravasz László: Az Újszövetség Magyarázata I. (Kiadja a Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya Budapest, 1991)
108.             Reichert Gyula: Ama Fényes Hajnali Csillag (Evangéliumi Iratmisszió)
109.             Richard Wurmbrand: Marx & Sátán (Stephanus Kiadó 1997)
110.             Ron White: Így működik a számítógép (Bevezető old)
111.             Szabad Föld 1988. április 29-i száma.
112.             Szebeni Olivér: Anabaptisták (Magyarországi Baptista Egyház Budapest, 1998)
113.             Szikszai Béni: Maran Atha! (Bethánia-Kiadás. Budapest, 1948)
114.             T/4754. számú törvényjavaslat.
115.             Thomas Ice és Randall Price: Templom A Hegy Alatt (Új Exodus Kiadó Budapest, 1997)
116.             Top Gun 1995/4 száma.
117.             Trevor Ravenscroft: A Végzet Lándzsája (Édesvíz Kiadó Budapest 1993)
118.             Új Magyar Lexikon S-Z. (Akadémiai Kiadó Budapest, 1962)
119.             Űrhajózási Lexikon (Akadémiai Kiadó, Zrinyi Katonai Kiadó, Budapest 1981)
120.             Dr. Varga Zsigmond: Máté Evangéliuma. (Kézirat. Debrecen 1957)
121.             Várnai Péter: Oratóriumok Könyve (Zeneműkiadó Budapest 1972)
122.             Walter Schumann: Drágakő Biblia (Kiadja a Kőország és a Glória Kiadó)
123.             Watchman Nee: A Hét gyülekezet (Evangéliumi Tanúlmányi Füzetek 2.
124.             Wim Malgo: Totális Kontroll 666 (Éjféli Kiáltás Kiadó, 1991)
125.             William Barclay: Letters to The Seven Churches (Berlin 1970)
A teremtés történethez ajánlott irodalom
126.             Almár Iván – Horváth András szerkesztésében: Űrhajózási Lexikon. (Akadémiai Kiadó Budapest, 1981)
127.             Bernard Bröcker: SH Atlasz: Atomfizika. (Springer Hungárica Kiadó Kft.)
128.             Bertha Tibor: Az Időkód, (Kiadó AAS-H 2002)
129.             Bob Devin: Isten csodálatos világa (Evangéliumi Kiadó Budapest.)
130.             Csia Lajos: Genezis (Kézirat)
131.             Csia Lajos: Bibliai lélektan (Százszorszép kiadó és Nyomda Kft. Budapest 1994)
132.             Csia Lajos: Válogatott Tanulmányok I. (Kézirat)
133.             Csia Lajos: Válogatott Tanulmányok II. (Kézirat)
134.             David Hobbs: Űrhadviselés (Kossuth Könyvkiadó 1994)
135.             David Rohl: Legendás Civilizációk. 1998. (Gold Book kiadásában )
136.             David Rohl: Az elveszett Testamentum. 2002. (Gold Book kiadásában )
137.             Gauser Sztrókai: Az Ember és a Csillagok, (Gauser Károly 1963)
138.             Dr. Hans. Rohrbach: (Evangéliumi Iratmisszió 1973)
139.             Hans Backe: Kalandozások a Fizika Birodalmában. (Móra Könyvkiadó, 1980)
140.             Helmuth Von Glasenapp. Az öt világvallás: (Gondolat Kiadó 1975)
141.             Henri Blocher: Kezdetben. (Harmat Kiadó, Budapest 1998)
142.             John C. Lennox: A tudomány valóban eltemette Istent? (Evangéliumi Kiadó Budapest 2008.)
143.             Kerényi Károly. Görög Mitológia (Gondolat 1977)
144.             Marx György: Atommagközelben
145.             Michael Baigent Richard Leight: Mi az igazság A Holt-Tengeri Tekercsek Körül? (Holnap Kiadó 1994)
146.             Mircea Eliade: Vallási Hiedelmek és Eszmék Története. (Osiris Kiadó 1994)
147.             Palágyi Menyhért: A tér és az idő új elmélete (Paks, Pákolitz István Városi Könyvtár 2010.)
148.             Ronald S. Wallace: Dániel könyve. (Harmat Kiadó 1998)
149.             Simonyi Károly: A Fizika Kultúrtörténete, (Gondolat Kiadó. Budapest 1986)
150.             Stephen W. Hawking: Az Idő Rövid Története. (Maecenas Kiadó Budapest 1998)
151.             Dr. Török Tibor Kossuth díjas egyetemi tanár: Természettudomány, Világkép, Világnézet, Istenhit (Primó Kiadó)
152.             Tóth Tibor: Tudomány Hit Világmagyarázat.(Focus, Spinter Kiadó Csoport tagja)
153.             Várkonyi Nándor: Az Elveszett Paradicsom. (Pécs, Baranya Megyei Könyvtár 1988)
154.             Várkonyi Nándor: Az Ötödik Ember. (Pécs, Baranya Megyei Könyvtár 1995-97)
155.             Várkonyi Nándor: Szíriát Oszlopai. (Pécs, Baranya Megyei Könyvtár 1984)
156.             W. A. Criswell: Származik Ember a majomtól?
157.             Werner Gitt: Kezdetben Volt az Információ. (Evangéliumi Kiadó 1998)
158.             Werner Gitt: Ha az Állatok Beszélni Tudnának. (Evangéliumi Kiadó)
Hadászati szakkönyvek
159.             Aerospace Publishing Ltd: Repülőgép Enciklopédia Látvány és Technika (Aerospace Publishing Ltd 1992.)
160.             Bill Gunston: Modern Helikopterek. Phonix Könyvek (Debrecen 1993)
161.             Bill Gunston: Modern Repülőgép – Hordozók. Phonix Könyvek (Debrecen 1992)
162.             Bill Gunston: Modern Vadászrepülők. Phonix Könyvek (Debrecen 1992)
163.             Bill Gunston: Korszerű Harci Repülőgép Fegyverzete (Zrinyi kiadó 1995)
164.             Bill Gunston – Mike Spick: Modern Air Combat (Published by Crescent Books New York 1983)
165.             Kenneth Munson: A II. Világháború Repülőgépei (Műszaki könyvkiadó, Budapest 1994)
166.             Lindsay Peacock: Légi Tűzerő (Hajja & Fiai Kiadó: Debrecen 1993)
167.             Mike Spick – Tim Ripler: Korszerű harci repülőgépek (Kossuth Kiadó. 1993)
168.             Modern Fighting Aircraft A-10 (Published by Salamander Books London 1984)
169.             Philip J. Corso Ezredes és William J. Birnes: A rooswelli titok (Aranyhal Kiadó. Budapest 1997)
170.             Roy Braybrook: A világ Harci Repülőgépei (Kiadja a Victoria Kft. 1992)
171.             Roy Braybrook: Fighting Falcon F -16. (Crescent Books New York 1991)
172.             Tony Gibbson – David Miller: Korszerű hadihajók (Kossuth Kiadó. 1993)
173.             Willy Peeters: Lock On N0 18. F-14 A / B Tomcat 1993
174.             Willy Peeters: Lock On N0 12. Panavia Tornado IDS 1991.
175.             Willy Peeters: Lock On N0 8. F-4 E Phantom II. 1990.
176.             Willy Peeters: Lock On N0 A -10. Thunderbolt. 1990.
177.             Willy Peeters: Lock On N0 2. F -16 Fighting Falcon. 1984.