Skip to main content

Sorrend a teremtésben


 A kezdet
 „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” 1 Móz. 1.1.
 A kezdet az örökkévalóságban van. Ideje épen ezért meghatározhatatlan. A kezdet szavunk is egy határozatlan időhatározó. Ettől többet János evangéliuma mond el a kezdetről.
 „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.” János 1:1. Az ég és a föld teremtése megelőzi a hat napost teremtést. Nem tartozik a hat napos teremtési sorrendhez.
Örökkévalóság
Események
Kezdetben
Az ég és a föld teremtése
A kezdetben elsőként a mennyet (héberül samajim, és görögül uranosz) teremti meg Isten.
A kezdetben ez után a földet teremti meg Isten. A föld teremtési helyszíne tehát a menny.
A teremtés hat napos eseménye a már megteremtett földön történik, amely a mennyben van, vagyis az örökkévalóságban.
Fontos szem előtt tartani a hat napos teremtési sorrendben a logikai összefüggéseket. Csak akkor teremti meg Isten a kozmoszt, amikor szükség van rá. A negyedik napon. Mivel a növények sarjadása megkezdődött a harmadik napon, szükségszerűvé válik a fény szolgáltatása a fotoszintézishez, s ez után minden élőlény életéhez az optikai világosság biztosítása. Eddig erre nem volt szükség. Az első napi világosság és sötétség elválasztása épen ezért nem is lehet optikai világosság és sötétség. További feladata az Igében meg van határozva.

Napok
Események
Dimenzió
1. nap
Világosság és sötétség elválasztása
Az örökkévalóságban
2. nap
Az alsó és a felső vizek szétválasztása
Az örökkévalóságban
3. nap
A szárazföld; a növények teremtése
Az örökkévalóságban
4. nap
Az égitestek (kozmosz) teremtése
Az idő teremtése
5. nap
A vízi és az égi állatok teremtése
Az időben
6. nap
A szárazföldi állatok és az ember teremtése
Az időben
7. nap
A pihenés (szombat) napja
Az időben

 

Isten nem azért állította fel ezt a sorrendet, hogy összezavarja az embert, hanem, hogy kifejezze vele azt, hogy az univerzum központi objektuma a föld, és a teremtett lények központi személye az ember.
Isten bármilyen sorrendben megteremthette volna a dolgokat, mert hatalma van hozzá. De mivel a Biblia azt mondja, hogy így tette, én ezt hiszem.