Skip to main content

Bemutatkozás

Kedves látogató!

Köszöntelek az apokaliptika.hu honlapon, amely azért jött létre, hogy napjaink kesze-kusza, nehezen átlátható, démonikus homályba burkolt hétköznapjait a bibliai próféciákkal – munkatársaimmal közösen – átláthatóvá tegyük. Megtalálhatóak rajta könyveim egyes témái, és azok a tetten ért politikai beszédek, természetben bekövetkezett változások, vagy tudomány által előállított eszközök, amelyek hangosan hirdetik, hogy Jézus Krisztus visszajövetele közel van. Magam és munkatársaim nevében áldott időtöltést kívánok.

Berkes Sándor

Berkes Sándor1952-ben születtem. Tiszagyulaházán élő baptista szüleim által nevelkedtem a tizenegyedik gyermekként. A hetedik fiú vagyok a családban ahol tizenketten voltunk testvérek. 20 évesen a kommunista párt tagja lettem. Pár év múlva gyári pártvezetoség tagjává választottak a TVK-nál. Beiskoláztak pártfoiskolára, de meghallottam egy Apokaliptikus igehirdetést, és 1978-ban kiléptem a kommunista pártból. Ezért munkahelyemről eltanácsoltak. Ettől kezdve azonban rendkívül érdekelt az Apokaliptika.
 
1982-től 2006 ig. a Paksi Atomerőműben turbina főgépészként dolgoztam. 2007-től nyugdíjazásomig tagja voltam a Felügyelő Bizottságnak, egy érdekvédelmi szervezet vezetője, és egy atomerőműves humán alapítvány kuratóriumának az elnöke voltam. 2010. júniusától  tagja lettem az új atomerőmű építési projectnek. Öt alkalommal kaptam meg az atomerőmű biztonságos üzemeltetői díjat, és 2009-ben pedig az atomerőmű  legmagasabb elismerését a céggyűrüt. 2015. április 1-től nyugdíjas vagyok.

Feleségemmel Pakson élünk. Két lányunktól – akik Angliában élnek – hat unokánk van, a hatodik 2010. márciusban érkezett. Harmadik gyermekünk – 13 éves Sándor fiúnk – leukémiában meghalt.
 
1977-ben megtértem, és 1980-ban lettem a Baptista egyház tagja. 1993-ban Bibliaiskolát alapítottam Pakson, amelynek keretében nyáron gyermekeket tanítottam táborozás közben, télen pedig felnőtteknek tartok előadást bibliai Apokaliptikából.
 
A Baptista Teológián 2000-ben végeztem nappali tagozaton, ahol Teológusi diplomát szereztem. Diplomamunkámat Apokaliptikából írtam. Témája a Máté evangéliuma 24. fejezetének exegézise a görög szöveg alapján. 2006-ban Evangélistának avattak a paksi Baptista gyülekezetben. 2019. áprilisban fejeztem be tanulmányaimat a jeruzsálemi Héber egyetemen. (The Hebrew University of Jerusalem)

2016 május hónaptól kezdődően – testvéreimmel együtt – egy új gyülekezet  alapítását végzi Isten rajtunk keresztül. A gyülekezet neve: Élő Viz Forrása Gyülekezet.
 
Első könyvem egy kis példányszámú verses kötet. A Bilincsbe zárt indulat címmel jelent meg, már nem kapható. 1999-ben jelent meg a Jaj, Jaj, Jaj, (Jelenések könyvének magyarázata) majd 2003-ban Az utolsó idők jelei című apokaliptikus témájú könyvem (Mt. 24,25 fejezetek alapján).
 
2016 decemberig – 14 éven keresztül – egy keresztyén magazint szerkesztettem, és egyben a műsort is vezettem a Paksi körzeti televízióban.
 
Beszélt idegen nyelv: Angol
 

Megjelent írások és előadások

Könyvek:
 Bilincsbe zárt indulat (már nem kapható verseskötet)
 Jaj, jaj, jaj, (Jelenések könyvének magyarázata) A honlapról letölthető.
 Utolsó idők jelei (Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszédének magyarázata.) már nem kapható. A honlapról azonban letölthető.