Skip to main content

A teremtés apokaliptika fogalmi meghatározása


Teremtés apokaliptika fogalma, az apokalüpszisz görög kifejezés alapján: Isten kijelentésén alapuló teremtés történet-értelmezés. Az apokaliptikus teremtés-értelmezés olyan érvek felsorakoztatása, amelyek bibliai kijelentéseken alapulnak. Ha tehát egy magyarázat nem támasztható alá a Biblia Igéivel, akkor szertefoszlik, és feledésbe merül.

Az apokalüpszis szó jelentése:
Az újszövetségi görög-magyar szótárban ez áll az „apokalüpszisz” szó jelentéseként: kijelentés, kinyilatkoztatás, felfedés, (Róma 8:19.) Isten fiai kijelentésére (amikor nyilvánvalókká lesznek) várni. Az apokalipszis szó a köztudattal ellentétben nem valami retteneteset jelent tehát, hanem valami lepel mögé rejtett dolognak a felfedését, leleplezését, feltárását, kinyilatkoztatását.