Skip to main content

Hamis krisztusok


 A messiás Tel Avivban

Revive Israel
Tel Avivban, az utóbbi hetekben egy magát messiásnak valló férfi, egész széria egyoldalas reklámját jelentette meg a különböző újságokban. Nemcsak hogy magát messiásnak vallja, hanem Isten nevében szónokol egyes szám első személyben. Azt állítja, hogy a mostani Netanjahu kormány az utolsó, mert a következő kormány a – messiási kormány – lesz az ő vezetése alatt. 
Azt állítja, hogy a Góg és Magóg harca közvetlen előttünk áll és a nemzetek összefogva készülnek már az Izrael elleni nagy támadásra. Sok Bibliaverset idéz, de főképpen a héber prófétákat. Azt állítja, hogy az egyedüli menedék e megsemmisítés elől, ha a rabbinikus hagyományoknak engedelmeskednek, és hisznek benne, mint a messiásban.

„Mert hamis Krisztusok/Messiások és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” Mt 24,24.

Ha Jézus visszajön, minden szem meglátja Őt, még akik átal szegezték is. A fent említettet ugyan ki látta?

 

Egy másik hír kicsit régebbi.A Magyar Hírlap 1992. március 23. 13. oldalán lehetett olvasni.

1992-ben Jeruzsálemben már csinosították azt a házat, ahová a Messiást akarták beköltöztetni. Mivel a zsidó hit szerint nem Jézus Krisztus volt a Messiás, ezért a Megváltónak előbb vagy utóbb el kell érkeznie. A Habad nevű ortodox szervezet szerint ennek hamarosan meg kell történnie. A Habad szervezetei nem beszéltek róla nyíltan, de ráutalással éreztették, hogy a Messiás nem más, mint a New Yorkban élő, 89 éves Menachem Mendel Schneerson rabbi. A rabbi viszont úgy nyilatkozott, hogy nem teszi lábát Izrael földjére addig, amíg a Messiás nem érkezik meg. Erről úgy vélekedett, hogy ez egy éven belül elképzelhető. A Habad aktivistái petícióban sürgették az agg rabbit, hogy nyilvánítsa ki, igenis ő a Messiás. A rivális ortodoxok természetesen gúnnyal jutalmazták a tévelygést és megkérdezték, hogy a szent szövegek szerint szamárháton érkezik a Messiás, vagy Boeing 747-es repülő gépen? Minden esetre eltelt azóta néhány év, és a Habad sikereiről semmi hír.