Vendégkönyv


Új bejegyzés a vendégkönyvbe

 
 
 
 
 
 
88 Bejegyzések.
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 22/04/2020 óra 17:28
Tisztelt Berkes Úr! Köszönöm szépen a meggyőző válaszait! Istené a dicsőség, de nagyon hálás vagyok Önnek is a szolgálatáért! Lenyűgözőnek és nagyon áldottnak tartom! Az Ön érvei is és a Fehér Sándor által írt Hetek cikk is nagyon meggyőző, amit az előző levelemben bemásoltam Önnek. Ő Kr.e. 7-re, Ön Kr.e. 8-ra jutott. Számomra minkét számítás és levezetés meggyőző. 🙂 De Ön is és a Hetek Krisztus keresztre feszítésével foglalkozó írója is (1 másik tudományos cikkben) a 32-es dátumot számolta ki Jézus halálára és feltámadására. Ön szerint a betlehemi "csillag" pontosan milyen/melyik égi jelenség volt/lehetett?Köszönöm! Az ÚR áldja meg!
Mika László Mika László Irta 21/04/2020 óra 17:27
Kedves Sándor! A Teremtés könyve I : A kezdet előtt és a kezdetben foglalkozol a következő témával: Idézet tőled: - Isten döntést hozott rólunk a nagy fehér királyi trónon. - Elhatározván, hogy minket, a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által. - Aki megtartott minket és hívott szent hívással, - Örök időknek előtte el van döntve, hogy hívással fogja az embereket a mennybe bevinni, - De ami nagyon fontos, hogy akik igennel válaszolnak erre a hívásra, azok sem léphetnek be, csak akkor, ha be vannak öltözve, abba a bizonyos fehér gyolcsba, ami nem más, mint a szenteknek igazságos cselekedetei. Jel. 19:7-9. Máté 22:1-14. - Még egy fontos dolog, ami a teremtés előtt eldöntésre került, ez a reménységgel kapcsolatos. Tit. 1:2 „Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek - A reménység előre eldöntve azért történt, mert az Isten tervében benne volt a világosság, sötétség teremtése, benne volt az emberek megteremtése, és megpróbáltatása. Nagyon fontos, hogy senki sem teheti be a lábát megpróbáltatás nélkül, próba nélkül. A kérdésem a következő: Pál apostol írja az 1 Kor. 3: 10-15 „mint bölcs építőmester, én fektettem le a ház alapját, ahogy Isten erre képessé tett, a további építést azonban már mindenki maga végzi. Jól vigyázzatok, mit és hogyan fogtok erre az alapra építeni. A ház alapja már késszen van, Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki nem készíthet. Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző anyagokat használhat fel, aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, vagy szalmát, hogy milyen anyagból épített, az az ítélet napján fog kiderülni. Mert az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, ki milyen anyagból építkezett. Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor jutalmat kap, ha viszont leég a háza, kárt szenved, ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égő házból mentenek ki, a tűzön keresztül.” Pál apostol hirdette az evangéliumot, és ezzel alapokat fektetett le. Aki befogadta Jézust a szívébe, annak a háza alapja megépült. „Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát,” Itt jön be a mi felellőségünk, erre az alapra én építem az én házamat. Ebben az Igében nyilván benne vannak a megpróbáltatások is, de itt azt írja, ha viszont leég a háza, kárt szenved, ő maga ugyan megmenekül,… Ebből nekem úgy tűnik, hogy akár az egész ház leéghet, csupán az alap marad meg és az illető mégis megmenekül. Ebben inkább látom Isten kegyelmét, és ez kapcsolódik a következő Igéhez is. Pál apostol írja az Efézus 2:8-9 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. És még sok Igét lehetne hozni. Hogy lehet ezeket az Igéket összevetni pl. a Jel. 19:7-9. ; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. 9. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. vagy a Máté 22:1-14. Példázat a királyi menyegzőről igerészekkel? Én jómagam pásztorként szolgálok, és korházi szolgálatom is van. A korházban már több esetem is volt, hogy idős embereket hívtam, hogy bánják meg bűneiket, és fogadják be az élő Jézus Krisztust a szívükbe. A legtöbb esetben a hívásnak engedelmeskedve, bocsánatot kértek Istentől, és behívták az életükbe Jézust. A Szent Szellem ezekben az esetekben majdnem mindig bizonyságot tesz, megérinti a szívüket és elsírják magukat. Több olyan emberrel volt dolgom, akik ezután pár nap múlva meghaltak. Gyakorlatilag ép hogy lefektették a szellemi házuk alapjait, nem volt lehetőség próbatételre. Vajon mi van ezekben az esetekben, milyen ruha van rajtuk? Van erre válasz? Kedves Sándor! Nagyon köszönöm ezeket a csodálatos ismertető filmeket, nagyon nagy segítség ez a szellemi házunk építésében, az Úr Jézus áldjon meg Téged, és a családodat ezért az áldozatért. Hálás üdvözlettel: Mika László
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 20/04/2020 óra 17:25
Tisztelt Pécsi Miklós! Válaszaim: 1. Kérdése az, hogy: „az évet miért ne tudhatnánk?” Nem mondhattunk ilyet, mert könnyen csalódásba vezethetjük olvasóinkat. Az egyháztörténelemben már sokszor mondták, évet számító teológusok, hogy ekkor és ekkor lesz a Jézus visszajövetele. Még eddig mindenki tévedett. Tilos meghatározni ezeket számítások alapján. Ha ki tudnánk számítani Jézus visszajövetelének az idejét, akkor abból az állapítanánk meg, hogy meddig nem kell még megtérnünk, meddig lazíthatunk. Aztán pár nappal előtte mindent megbánva Isten elé állnánk, és azt mondanánk, hogy vétkeztünk és bocsásd meg bűneinket. Nos, ezt Isten sem akarja, és mi se akarjuk. Ez a számítás bűne. 2. A Jézus Krisztus születésére és megfeszítésének idejére vonatkozóan téved az ön által idézett cikk szerzője, ha azt állítja, amit ön idézett. Nem olvastam, tehát nem tudom, hogy mit írnak a cikkben, de a helyes születési és megfeszítési paraméterek itt olvashatóak. Link: https://youtu.be/ghu7SFQ9qac 3. Máris hibás lesz a 2026-2027 körül lezáruló 6000 éves periódus. Ezzel csupán azt szerettem volna önnek igazolni, hogy nem indulhatunk ki a hetek újságcikkében írtakból, mert könnyen partra vetődhetünk, ott pedig vergődhetünk. A kétféle kutatás kétféle végeredményt szolgáltat. Ki melyiknek fog hinni, és melyiket használja fel számításánál? Bármelyiket is alkalmazza majd, biztos tévedés lesz belőle, mert számítás alapján nem fog sikerülni sem az évek meghatározása, sem a napok órák meghatározása. Jézus határozottan megmondta ezeket. Mt 24:36. 4. Jézus Krisztus a visszajövetelét jelekkel határozta meg. Ezekről a jelekről Mt 24-25. fejezetekben olvashatunk. 5. A „nagy jel az égben” nem a hetedik trombitaszó után lett látható. A „nagy égi jel” megelőz minden apokaliptikus eseményt. Mindet, mindet, mindet. A jelenések könyvének struktúrája olyan módon van felépítve, hogy bemutatja a harag idejének eseményeit a mennyből szemlélve, 8-11 fejezetekben, és bemutatja azokat a földről szemlélve 12-16 fejezetekben. A jelenések könyve 8. fejezetétől kezdődően minden harag esemény a mennyből szemlélve van bemutatva. A bevezető formula így szól: „És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, …” Jel 8:1. A csapásokat trombitacsapásoknak nevezzük, és a trombitaszó csapások és a harag ideje a 11. fejezet végén befejeződnek. A 12. fejezetben azonban úgy mutat be mindent, hogy a harag eseményeit a földről szemlélve szemléltet és mindent elölről kezd. A bevezető formula így szól. „És láttaték nagy jel az égben:…” Jel 12:1., vagyis a földről szemléli a próféta az eseményeket. A harag csapásait a földről nézve haragpoharakkal szemlélteti. De a csapások pontosan úgy követik egymást, mint a trombitaszó elhangzásakor. Vagyis: nincs kétszer hét csapás. Nincs trombita hét csapás, és aztán ismét hét haragpohár csapás. Csak hét csapás van. Egyetlen egyszer hét csapás. Menyből szemlélve trombitának nevezi az írás, és a földről szemlélve haragpohárnak nevezi a Biblia. Trombiták és haragpoharak címmel a YouTube-on prezentációs előadásomat ajánlom megnézni. 6. A prezentációk fül alatt megtalálható és ingyenesen letölthető a Jaj, jaj, ja, c könyvem, amelyben ezekről részletesen olvashat. Szeretettel: Berkes Sándor
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 14/04/2020 óra 17:24
Tisztelt Berkes Úr! Köszönöm szépen a válaszát! Jézus azt mondja, h. "sem a napot, sem az órát" nem tudhatjuk az Ő visszajövetelének. Az évét miért ne tudhatnánk? Úgy tudom, a rabbinikus zsidó hagyomány a világ fennállását 6000 évben gondolta/gondolja + 1 szombat év (1000 éves királyság) és a hagyomány szerint Illés is ezt tanította tanítványainak. Jézus Krisztus nem Kr. u. 1-ben született, ahogy születése után majd' 500 évvel Dionysius Exiguus hibásan kiszámította/visszaszámította, hanem Kr.e. 7-ben (http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201612/mikor_szuletett_jezus). Tehát akkor Jézus Keresztre feszítése Tiberius császár uralkodása idején történt, amikor Krisztus 33,5 éves volt 26-ban, v. 27-ben (Poncius Pilátus 26-tól 36-ig procurator/helytartó Iudaea-ban). Tehát ha a világ teremtése a Biblia alapján kb. 6000 éve volt, akkor ez a periódus 2026-2027 környékén lezárul. Ekkortájt kezdődne a nyomorúság, a nagy nyomorúság, v. ekkor jönne vissza Jézus? Ön megmutatta a napba öltözött asszony csillagegyüttállást. De a Jel. 12:1-ben a 7. trombitaszó után (!) azt olvashatjuk, h. EKKOR (tehát a 7. trombitaszó után) "...nagy jel tűnt fel az égen: 1 asszony a napba öltözve...". Szóval ez nem lehet most, amikor a Jelenések Könyve ezt a 7. trombitaszó utánra teszi. Köszönöm! Áldja meg az ÚR Önt és szolgálatát gazdagon!
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 12/04/2020 óra 17:23
Kedves Pécsi Miklós! Amikor augusztusban kimegyünk a csillagos ég alá, akkor tapasztaljuk leginkább a csillaghullást. De akkor sem valóságos csillag objektumok hullnak a földre, hanem meteoritok. Amikor a föld egy meteor rajba bele fordul utazása folyamán, akkor csillaghullást tapasztalunk. A jelenések könyve is arról beszél, hogy csillaghullás lesz, de valójában olyan mértékű csillaghullás, mintha az ég minden csillaga a földre érkezne. Ezt olvashatjuk Jézus visszajövetelekor is a Jelenések 6:13-ban. Az esemény sok áldozatot fog követelni. Ez a csillaghullásnak a fizikai dimenzióban tapasztalható változata. Lásd: Jel 8:10-11. verseket is. Második kérdésre az a válaszom, hogy a csillaghullásnak van szellemi síkú (perszonifikált) változata is. Amikor az ég csillagai alatta a lázadó angyalok földre vetését érzékelik majd az emberek. A jelenések k. 12. fejezetében erről olvashatunk a 3-4. versekben. A Jelenések 9:1-ben is egy olyan csillag földre érkezéséről olvashatunk, amely perszonifikálva van, vagyis megszemélyesített csillag, égi lény, mert egy kulcsot adnak kezébe. Egy meteornak nincs keze, és nem tud egy kulccsal mit kezdeni. Itt egy angyal személyről van szó. Mivel a Biblia azt írja, hogy leesett, ezért biztos, hogy lázadó angyali személyről olvashatunk. Harmadik kérdése az 1260 és 1290 napra vonatkozik. Kik lesznek a szentek? Igen valóban úgy van, a keresztyének elragadtatnak a földről, de a bizonyságtétel stafétája átkerül a zsidók kezébe. Lásd Róma 11:25-26 verseket. A zsidók lesznek azok a szentek, akik a Jézus Krisztusról szóló bizonyságot hirdetik az 1260 nap idején. A zsidó nép szent nép volt az ószövetség idején is, és az 1260 nap alatt is szent nép lesz. Videó előadást készítettem ebben a témában. Lásd: https://youtu.be/68NBRSAB8Gs Testvéri szeretettel: Berkes Sándor
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 12/04/2020 óra 14:22
Tisztelt Berkes Sándor Úr! Nagyon áldásosak az előadásai! Köszönöm, hálás vagyok az ÚRnak és Önnek! Kérdések: 1. A gyakorlatban hogyan kell értelmezni, amit a Jelenések Könyve ír, h. a csillagok le fognak hullani az égből a Földre (az összes talán). Ezek a csillagok angyalokat jelölnek, v. égitestek fognak a Földre lehullani, amik sokkal nagyobbak a Földnél? 2. A Jelenések Könyve azt írja, h. az Antikrisztus 1260, v. 1290 napra hatalmat kap a szentek fölött. Ha már a nagy nyomorúság elején a keresztyének elragadtatnak a Földről, kik lesznek azok a szentek, Akik fölött az Antikrisztus hatalmat fog kapni? Köszönöm a válaszait előre is! Isten áldja meg életét és szolgálatát! Áldott húsvétot kívánok!
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 07/09/2019 óra 17:20
Kedves Csaba! Igen valóban meghatározta Isten az ünnepek idejét, és a hetedik napot megszentelte. Jól látod, mindez azért történt, hogy az ember is megpihenjen, és teremtőjének szentelje a hetedik napot. Bővebben olvashatsz erről a honlapomon található írásaimban. 1. Link: http://www.apokaliptika.hu/index.php/utolso-idok-jelei/szombat-vagy-vasarnap Ugyanott megtalálod a következő cikket is. Címe: Meg van írva a csillagokban is. További áldott Biblia tanulmányozást kívánok. Szeretettel: Berkes Sándor
B. Csaba B. Csaba Irta 28/08/2019 óra 17:19
Tisztelt Cím! Hálás vagyok az úrnak az ön munkásságáért és lelkületéért.Nagyban hozzájárult a Jaj Jaj Jaj című könyve a megtérésemhez. élő hitű keresztény lettem és az urat szolgálom a szenvedély betegek felé szolgálunk. A Sabathoz hozzá tenném hogy az 1 oldalon mikor a teremtésről ír a Biblia a csillagokkal meghatározta az ünnepek idejét, tehát gondolom a Sabbat is ünnep, az ünnep meghatározott idő istennel való találkozásra és a tőle való áldásokra. Mint azt Ézsaiás 54 vagy 55 verse beszél róla. Áldott szolgálatot.
Szilágyi Szabolcs Szilágyi Szabolcs Irta 18/04/2019 óra 17:18
Kedves Sándor testvérem! Nagyon köszönöm az újbóli választ! Áldott Feltámadási Ünnepet kívánva, Szilágyi Szabolcs
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 15/04/2019 óra 17:17
Kedves Szabolcs testvérem! Amikor a babiloni fogságból visszatértek a zsidók, elkezdték az oltár felépítését, pedig még templom építésről szó sem lehetett. Ezsdrás 3:1-6 versekben olvashatunk az oltár építés és áldozás történetről. Ami most történt, az hasonló ahhoz az Ezsdrás könyvében olvasható eseményhez. Akkor is viszontagságos körülmények között történt az oltár építés, és most is. Kérdés az, hogy mennyire legitim a mostani cselekedet? Ha az oltár építményre tekintek, akkor azt kell mondanom, hogy ettől egy kőműves ipari tanuló is különbet tudna készíteni. Ha az oltáron meggyújtott tüzelőanyagra tekintek, akkor azt mondom, hogy az a pozdorja, amit ott elégettek olyan idegen illat anyagokat bocsájtott ki, amelynek az illatát megérezve nekem biztosan nem tetszene. Ezsdrás idejében az áldozás megkezdése után folyamatosan áldoztak este és reggel. A mostani azonban egyedi alkalom volt. Mind ezek ellenére a legitimitását az dönti el, hogy akik ezt az áldozást végezték, azok a Biblia szerint alkalmas személyek voltak e, továbbá a zsidó társadalom ezt elfogadja e, vagy sem. Ha ők ezt elfogadják, és szentnek minősítik, akkor mi csak egyet tehetünk. Tudomásul vesszük azt, hogy elkezdődött valami, amire a keresztyén társadalom is nagyon várt. A vörös üsző jelentős tényező a templom üzemeltetésénél. A vére, és hamva szükséges kellékek. Pont úgy, ahogyan a 4Móz 19-ben olvashatjuk. Vagyis a Biblia szabályozza, és ez a lényeg. Vörös üsző nélkül nem lehet templomot üzemeltetni. Addig nem lehet templomot építeni, amíg nincs vörös üsző. Ha van vörös üsző, és minden kellék rendelkezésre áll, akkor építhető a templom. Több alkalommal híranyag volt már a vörös üsző. Utána az, hogy mégsem teljesen vörös. Ebben én nem tudok állást foglalni, mert csak a hírekből értesülök én is ezekről. Testvéri szeretettel: Berkes Sándor
Berkes Sándor
Copyright © All rights reserved.