Skip to main content

Vendégkönyv


Új bejegyzés a vendégkönyvbe

 
 
 
 
 
 
92 Bejegyzések.
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 25/04/2020 óra 17:32
Kedves Mikós! Egy 5 részes videó előadás sorozatot készítettem a teremtés apokaliptikáról. Abban beszélek a rés elméletről. Az első két részben lépésről lépésre (igeversről, igeversre) fölvázolom a Biblia szerinti teremtés elméletet. Ott elmondom, hogy a rés elméletnek a hibája a létige megismétlésben van. Az eredeti héber szöveg a létigét egy alakalommal említi. A magyar fordítás kétszer. Ez hiba, mert aki „csak” a magyar fordítás alapján akarja értelmezni a szöveget, az eltéved. Ha a vendégkönyv mellett a „prezentációk” fülre rákattint, megtalálja a teremtés sorozat hivatkozást. Link: http://www.apokaliptika.hu/index.php/prezentaciok Az angyalokat Isten a föld megteremtése előtt teremtette. Jób 38:1-7. Akkor teremtette őket amikor a mennyet. Zsolt 33:6. Üdvözlettel: Berkes Sándor
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 24/04/2020 óra 17:31
Tisztelt Berkes Úr! Ön mit gondol a "rés elméletről", hogy az ádámi civilizáció, az ember teremtése előtt létezett a Földön egy Ádám előtti, esetleges angyali civilizáció,amit az ÚR elpusztított. Néhányak szerint ekkor lázadt fel Lucifer Isten ellen és az Atya ekkor tette kietlenné a Földet elpusztítva ezt a kultúrát. Köszönöm! Az ÚR áldja meg gazdagon!
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 24/04/2020 óra 17:30
Kedves Pécsi Miklós! A természetben látható csillagok mozgása természetes jelenség. Megfigyelhetőek és mozgásuk kiszámítható, lemodellezhető. Ezeket ma már az időben előre és visszafelé is le lehet követni, ki lehet számítani. Jézus születését megelőző két évben nem található semmiféle olyan csillagmozgás, amelyik a születés jelzésére alkalmas lehetne. A betlehemi csillag természetfölötti jelenség volt. Azért adta Isten, hogy oda vezesse a bölcseket. Úgy mozgott, ahogyan a csillagok nem tudnak. Utat mutatott. Elkísérte a bölcseket. Ezek mind azt igazolják, hogy Isten természetfölötti módon (nem a természetbe illő csillagok által) egyedi módon utat mutatott a napkeleti bölcseknek. Tisztelettel: Berkes Sándor
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 24/04/2020 óra 17:29
Kedves Mika László szolgatársam! Válaszomat kezdem az 1Kor. 3:11-15-el. „Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.” Az 1Kor 3:11-15 azokról beszél, akik megtértek, kegyelmet nyertek, (Ef 2:8-9.), hitéletük megélésére van idő bőségesen, és munkálkodhat, vagy éppen nem munkálkodik, mert …. A keresztyén élet egy építkező munka Istennek a munkatársaként, ahol az Eklézsia, vagyis a Szent Szellem temploma épül. Ez a tevékenység időről időre megpróbáltatik. A megpróbáltatás mindig olyan, mint egy tűz. Had mondjak egy példát. A reformáció olyan tűz volt a maga idején, amely szükségszerű volt, hogy az Eklézsia tovább tudjon haladni. Aztán jöttek újabb reformációk. Jöttek hit megtartó 1 Kor 11:19. (hajreszisz) és hit elhagyó (aposztászia) 2Thess 2:3. szakadások. Az egyik szükségszerű, a másik nem. Ilyenkor nyilvánvalóvá válik a mi hitünk. A hitünk pedig a cselekedeteinket mutatják meg, mivel a hit cselekedetekben leledzik. Épen ezért, az okos szentek igyekeznek igazságos jó cselekedetekkel megmutatni a hitüket, Jel 19:7-9-el, mert tudják, hogy ez nekik mennyei öltözetük lesz. Így aztán a megpróbáltatás tüze vagy leéget bennünket a nullára, vagy amit ráépítettünk a Krisztusra, az értékes és szép marad. Isten kegyelme nélkül azonban senki sem üdvözülhet. Efézus 2:8-9. Akár semmit vagy akár sokat épített arra az alapra. A királyi menyegző példázatát ide ha behelyettesítjük, akkor arról van szó, hogy: • A király menyegzőjére minden hivatalos (keresztyén ember) elmehet. Mindenki, aki be van öltözve odaillő öltözetbe. Jel 19:7-9. (igazságos jó csel.) • A királyi menyegző Mt 22:1-14. nem más, mint a Bárány mennyei menyegzője. Jel 19:6-10. • A király menyegzőjébe nem megy el minden keresztyén ember, mert nem minden keresztyént (hivatalost) érdekel a királyi menyegző. • Meg kell tölteni a helyiséget, ezért csonkákat, bonkákat, hívogatnak. Nekik is be kell öltözniük a szentek öltözékébe, de az életük utolsó pillanatában megtért emberek nem mehetnek be a menyegzőbe, mert nincs idejük az igazságos jó cselekedetek gyakorlására, így nincs odaillő öltözékük sem. • Jöhetnek a szennyes öltözékű emberek, a csonkabonkák, de a szabályt ők sem kerülhetik ki. Be kell öltözködniük. Ahhoz pedig idő kell. • Van, aki élete utolsó pillanatában tér meg, és üdvösséget nyer. Lásd Lator a kereszten. Jézus mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Jézus garantálta a latornak az üdvösséget. Hol? A paradicsomban. Fordítsuk le a paradicsom jelentését. Mit jelent? Mennyet. Azt jelenti, hogy menny, mennyország. A lator tehát a mennyországba került. A lator mintapéldája a sok-sok általunk ismert utolsó pillanatban megtért embernek. Ezeknek sem menyegzői fehér ruhájuk, vagyis igazságos cselekedetük, sem pedig bemerítés általi, vagy Szent Szellem által való keresztségük nem volt. A megpróbáltatásokra sem volt idő, vagyis a tűzön keresztül sem mehettek. A „…mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg;…” formula a megpróbáltatások tüze, amely az ember hitét minden életkörülmények között megpróbálja. Ezért Ők nem sorolhatóak azok közé, akikről az 1Kor 3:11-15. beszél. Hogy világosan értsük egymást, a következő bibliai igazságokkal kell megbarátkoznunk. 1. A mennyországba (paradicsom) minden kegyelmet nyert ember bekerül. 2. Az Eklézsia a Krisztus menyasszonya. (van menyegzői öltözete) 3. A királyi menyegzőre csak azok mehetnek, akik az Eklézsiához tartoznak. (kell az öltözet) 4. Az Eklézsia a Szent Szellem temploma. 5. A király a templomban lakik. 1Kor3:16.; Mt 21:13. 6. A király az Ő feleségével lakozik a templomban. 7. Aki a mennyországba bekerül, mint pl a lator, az nem mind lehet jelen a királyi menyegzőn. Nincs oda illő öltözete. 8. A mennyország egy új föld, az új ég alatt. Oda bekerülhetnek azok is akik a tűzön keresztül megmenekültek, de mindenük odaégett, és kegyelmet nyertek. A kegyelem a fontos. Az nélkül senki sem üdvözülhet. Vannak, akik a kegyelmet elnyerik úgy, hogy nincsenek igazságos jó cselekedeteik. Pl lator. 9. A mennyországban sok lakóhely van. Jn 14:2-3. 10. A mennyországnak van egy fővárosa. Új Jeruzsálem a neve. A lator nem itt fog lakni. A mennyország egy másik lakóhelyében de a fontos, hogy a mennyországban (paradicsomban). 11. A templomokról s az Új Jeruzsálemről a videó előadásomat megnézheted: Link: https://youtu.be/arurYV6Der0 Remélem segíthettem. Isten áldja meg szolgálatodat. Szeretettel: Berkes Sándor
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 22/04/2020 óra 17:28
Tisztelt Berkes Úr! Köszönöm szépen a meggyőző válaszait! Istené a dicsőség, de nagyon hálás vagyok Önnek is a szolgálatáért! Lenyűgözőnek és nagyon áldottnak tartom! Az Ön érvei is és a Fehér Sándor által írt Hetek cikk is nagyon meggyőző, amit az előző levelemben bemásoltam Önnek. Ő Kr.e. 7-re, Ön Kr.e. 8-ra jutott. Számomra minkét számítás és levezetés meggyőző. 🙂 De Ön is és a Hetek Krisztus keresztre feszítésével foglalkozó írója is (1 másik tudományos cikkben) a 32-es dátumot számolta ki Jézus halálára és feltámadására. Ön szerint a betlehemi "csillag" pontosan milyen/melyik égi jelenség volt/lehetett?Köszönöm! Az ÚR áldja meg!
Mika László Mika László Irta 21/04/2020 óra 17:27
Kedves Sándor! A Teremtés könyve I : A kezdet előtt és a kezdetben foglalkozol a következő témával: Idézet tőled: - Isten döntést hozott rólunk a nagy fehér királyi trónon. - Elhatározván, hogy minket, a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által. - Aki megtartott minket és hívott szent hívással, - Örök időknek előtte el van döntve, hogy hívással fogja az embereket a mennybe bevinni, - De ami nagyon fontos, hogy akik igennel válaszolnak erre a hívásra, azok sem léphetnek be, csak akkor, ha be vannak öltözve, abba a bizonyos fehér gyolcsba, ami nem más, mint a szenteknek igazságos cselekedetei. Jel. 19:7-9. Máté 22:1-14. - Még egy fontos dolog, ami a teremtés előtt eldöntésre került, ez a reménységgel kapcsolatos. Tit. 1:2 „Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek - A reménység előre eldöntve azért történt, mert az Isten tervében benne volt a világosság, sötétség teremtése, benne volt az emberek megteremtése, és megpróbáltatása. Nagyon fontos, hogy senki sem teheti be a lábát megpróbáltatás nélkül, próba nélkül. A kérdésem a következő: Pál apostol írja az 1 Kor. 3: 10-15 „mint bölcs építőmester, én fektettem le a ház alapját, ahogy Isten erre képessé tett, a további építést azonban már mindenki maga végzi. Jól vigyázzatok, mit és hogyan fogtok erre az alapra építeni. A ház alapja már késszen van, Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki nem készíthet. Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző anyagokat használhat fel, aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, vagy szalmát, hogy milyen anyagból épített, az az ítélet napján fog kiderülni. Mert az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, ki milyen anyagból építkezett. Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor jutalmat kap, ha viszont leég a háza, kárt szenved, ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égő házból mentenek ki, a tűzön keresztül.” Pál apostol hirdette az evangéliumot, és ezzel alapokat fektetett le. Aki befogadta Jézust a szívébe, annak a háza alapja megépült. „Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát,” Itt jön be a mi felellőségünk, erre az alapra én építem az én házamat. Ebben az Igében nyilván benne vannak a megpróbáltatások is, de itt azt írja, ha viszont leég a háza, kárt szenved, ő maga ugyan megmenekül,… Ebből nekem úgy tűnik, hogy akár az egész ház leéghet, csupán az alap marad meg és az illető mégis megmenekül. Ebben inkább látom Isten kegyelmét, és ez kapcsolódik a következő Igéhez is. Pál apostol írja az Efézus 2:8-9 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. És még sok Igét lehetne hozni. Hogy lehet ezeket az Igéket összevetni pl. a Jel. 19:7-9. ; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. 9. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. vagy a Máté 22:1-14. Példázat a királyi menyegzőről igerészekkel? Én jómagam pásztorként szolgálok, és korházi szolgálatom is van. A korházban már több esetem is volt, hogy idős embereket hívtam, hogy bánják meg bűneiket, és fogadják be az élő Jézus Krisztust a szívükbe. A legtöbb esetben a hívásnak engedelmeskedve, bocsánatot kértek Istentől, és behívták az életükbe Jézust. A Szent Szellem ezekben az esetekben majdnem mindig bizonyságot tesz, megérinti a szívüket és elsírják magukat. Több olyan emberrel volt dolgom, akik ezután pár nap múlva meghaltak. Gyakorlatilag ép hogy lefektették a szellemi házuk alapjait, nem volt lehetőség próbatételre. Vajon mi van ezekben az esetekben, milyen ruha van rajtuk? Van erre válasz? Kedves Sándor! Nagyon köszönöm ezeket a csodálatos ismertető filmeket, nagyon nagy segítség ez a szellemi házunk építésében, az Úr Jézus áldjon meg Téged, és a családodat ezért az áldozatért. Hálás üdvözlettel: Mika László
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 20/04/2020 óra 17:25
Tisztelt Pécsi Miklós! Válaszaim: 1. Kérdése az, hogy: „az évet miért ne tudhatnánk?” Nem mondhattunk ilyet, mert könnyen csalódásba vezethetjük olvasóinkat. Az egyháztörténelemben már sokszor mondták, évet számító teológusok, hogy ekkor és ekkor lesz a Jézus visszajövetele. Még eddig mindenki tévedett. Tilos meghatározni ezeket számítások alapján. Ha ki tudnánk számítani Jézus visszajövetelének az idejét, akkor abból az állapítanánk meg, hogy meddig nem kell még megtérnünk, meddig lazíthatunk. Aztán pár nappal előtte mindent megbánva Isten elé állnánk, és azt mondanánk, hogy vétkeztünk és bocsásd meg bűneinket. Nos, ezt Isten sem akarja, és mi se akarjuk. Ez a számítás bűne. 2. A Jézus Krisztus születésére és megfeszítésének idejére vonatkozóan téved az ön által idézett cikk szerzője, ha azt állítja, amit ön idézett. Nem olvastam, tehát nem tudom, hogy mit írnak a cikkben, de a helyes születési és megfeszítési paraméterek itt olvashatóak. Link: https://youtu.be/ghu7SFQ9qac 3. Máris hibás lesz a 2026-2027 körül lezáruló 6000 éves periódus. Ezzel csupán azt szerettem volna önnek igazolni, hogy nem indulhatunk ki a hetek újságcikkében írtakból, mert könnyen partra vetődhetünk, ott pedig vergődhetünk. A kétféle kutatás kétféle végeredményt szolgáltat. Ki melyiknek fog hinni, és melyiket használja fel számításánál? Bármelyiket is alkalmazza majd, biztos tévedés lesz belőle, mert számítás alapján nem fog sikerülni sem az évek meghatározása, sem a napok órák meghatározása. Jézus határozottan megmondta ezeket. Mt 24:36. 4. Jézus Krisztus a visszajövetelét jelekkel határozta meg. Ezekről a jelekről Mt 24-25. fejezetekben olvashatunk. 5. A „nagy jel az égben” nem a hetedik trombitaszó után lett látható. A „nagy égi jel” megelőz minden apokaliptikus eseményt. Mindet, mindet, mindet. A jelenések könyvének struktúrája olyan módon van felépítve, hogy bemutatja a harag idejének eseményeit a mennyből szemlélve, 8-11 fejezetekben, és bemutatja azokat a földről szemlélve 12-16 fejezetekben. A jelenések könyve 8. fejezetétől kezdődően minden harag esemény a mennyből szemlélve van bemutatva. A bevezető formula így szól: „És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, …” Jel 8:1. A csapásokat trombitacsapásoknak nevezzük, és a trombitaszó csapások és a harag ideje a 11. fejezet végén befejeződnek. A 12. fejezetben azonban úgy mutat be mindent, hogy a harag eseményeit a földről szemlélve szemléltet és mindent elölről kezd. A bevezető formula így szól. „És láttaték nagy jel az égben:…” Jel 12:1., vagyis a földről szemléli a próféta az eseményeket. A harag csapásait a földről nézve haragpoharakkal szemlélteti. De a csapások pontosan úgy követik egymást, mint a trombitaszó elhangzásakor. Vagyis: nincs kétszer hét csapás. Nincs trombita hét csapás, és aztán ismét hét haragpohár csapás. Csak hét csapás van. Egyetlen egyszer hét csapás. Menyből szemlélve trombitának nevezi az írás, és a földről szemlélve haragpohárnak nevezi a Biblia. Trombiták és haragpoharak címmel a YouTube-on prezentációs előadásomat ajánlom megnézni. 6. A prezentációk fül alatt megtalálható és ingyenesen letölthető a Jaj, jaj, ja, c könyvem, amelyben ezekről részletesen olvashat. Szeretettel: Berkes Sándor
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 14/04/2020 óra 17:24
Tisztelt Berkes Úr! Köszönöm szépen a válaszát! Jézus azt mondja, h. "sem a napot, sem az órát" nem tudhatjuk az Ő visszajövetelének. Az évét miért ne tudhatnánk? Úgy tudom, a rabbinikus zsidó hagyomány a világ fennállását 6000 évben gondolta/gondolja + 1 szombat év (1000 éves királyság) és a hagyomány szerint Illés is ezt tanította tanítványainak. Jézus Krisztus nem Kr. u. 1-ben született, ahogy születése után majd' 500 évvel Dionysius Exiguus hibásan kiszámította/visszaszámította, hanem Kr.e. 7-ben (http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201612/mikor_szuletett_jezus). Tehát akkor Jézus Keresztre feszítése Tiberius császár uralkodása idején történt, amikor Krisztus 33,5 éves volt 26-ban, v. 27-ben (Poncius Pilátus 26-tól 36-ig procurator/helytartó Iudaea-ban). Tehát ha a világ teremtése a Biblia alapján kb. 6000 éve volt, akkor ez a periódus 2026-2027 környékén lezárul. Ekkortájt kezdődne a nyomorúság, a nagy nyomorúság, v. ekkor jönne vissza Jézus? Ön megmutatta a napba öltözött asszony csillagegyüttállást. De a Jel. 12:1-ben a 7. trombitaszó után (!) azt olvashatjuk, h. EKKOR (tehát a 7. trombitaszó után) "...nagy jel tűnt fel az égen: 1 asszony a napba öltözve...". Szóval ez nem lehet most, amikor a Jelenések Könyve ezt a 7. trombitaszó utánra teszi. Köszönöm! Áldja meg az ÚR Önt és szolgálatát gazdagon!
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 12/04/2020 óra 17:23
Kedves Pécsi Miklós! Amikor augusztusban kimegyünk a csillagos ég alá, akkor tapasztaljuk leginkább a csillaghullást. De akkor sem valóságos csillag objektumok hullnak a földre, hanem meteoritok. Amikor a föld egy meteor rajba bele fordul utazása folyamán, akkor csillaghullást tapasztalunk. A jelenések könyve is arról beszél, hogy csillaghullás lesz, de valójában olyan mértékű csillaghullás, mintha az ég minden csillaga a földre érkezne. Ezt olvashatjuk Jézus visszajövetelekor is a Jelenések 6:13-ban. Az esemény sok áldozatot fog követelni. Ez a csillaghullásnak a fizikai dimenzióban tapasztalható változata. Lásd: Jel 8:10-11. verseket is. Második kérdésre az a válaszom, hogy a csillaghullásnak van szellemi síkú (perszonifikált) változata is. Amikor az ég csillagai alatta a lázadó angyalok földre vetését érzékelik majd az emberek. A jelenések k. 12. fejezetében erről olvashatunk a 3-4. versekben. A Jelenések 9:1-ben is egy olyan csillag földre érkezéséről olvashatunk, amely perszonifikálva van, vagyis megszemélyesített csillag, égi lény, mert egy kulcsot adnak kezébe. Egy meteornak nincs keze, és nem tud egy kulccsal mit kezdeni. Itt egy angyal személyről van szó. Mivel a Biblia azt írja, hogy leesett, ezért biztos, hogy lázadó angyali személyről olvashatunk. Harmadik kérdése az 1260 és 1290 napra vonatkozik. Kik lesznek a szentek? Igen valóban úgy van, a keresztyének elragadtatnak a földről, de a bizonyságtétel stafétája átkerül a zsidók kezébe. Lásd Róma 11:25-26 verseket. A zsidók lesznek azok a szentek, akik a Jézus Krisztusról szóló bizonyságot hirdetik az 1260 nap idején. A zsidó nép szent nép volt az ószövetség idején is, és az 1260 nap alatt is szent nép lesz. Videó előadást készítettem ebben a témában. Lásd: https://youtu.be/68NBRSAB8Gs Testvéri szeretettel: Berkes Sándor
Pécsi Miklós Pécsi Miklós Irta 12/04/2020 óra 14:22
Tisztelt Berkes Sándor Úr! Nagyon áldásosak az előadásai! Köszönöm, hálás vagyok az ÚRnak és Önnek! Kérdések: 1. A gyakorlatban hogyan kell értelmezni, amit a Jelenések Könyve ír, h. a csillagok le fognak hullani az égből a Földre (az összes talán). Ezek a csillagok angyalokat jelölnek, v. égitestek fognak a Földre lehullani, amik sokkal nagyobbak a Földnél? 2. A Jelenések Könyve azt írja, h. az Antikrisztus 1260, v. 1290 napra hatalmat kap a szentek fölött. Ha már a nagy nyomorúság elején a keresztyének elragadtatnak a Földről, kik lesznek azok a szentek, Akik fölött az Antikrisztus hatalmat fog kapni? Köszönöm a válaszait előre is! Isten áldja meg életét és szolgálatát! Áldott húsvétot kívánok!