Vendégkönyv


Új bejegyzés a vendégkönyvbe

 
 
 
 
 
 
88 Bejegyzések.
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 18/10/2021 óra 17:59
Kedves Tibor Két kérdésed van hozzám, de az írásod többi része a látásodból fakadó állásfoglalás. A kérdéseid tudom kezelni. A Biblia Isten beszéde és nem mond ellent magának sehol sem. Legfeljebb az olvasó nem érti, hogy mit olvas. Első kérdésed: „Ha a pogányok teljessége bemegyen akkor kik a Jelenések 7:9 Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;...zsidók vagy pogányok?” A Jelenések könyve úgy kezdődik, hogy: „Jézus Krisztus kijelentése”… (apokalipszise). Megmagyarázva azt jelenti, hogy Jézus Krisztus feltárja az apokaliptikus dolgokat. Vagyis: Biblia számtalan apokalitikus iratot tartalmaz az Ó és Új szövetségben. Ezek addig lezárt iratok, míg Jézus Krisztus fel nem tárja az értelmüket. Ezért a Jelenések könyve nem más, mint az összes bibliai apokaliptikus írás értelmezése Jézus Krisztus által. Így nyernek értelmet a Róma 11:25-26 verek is. Ami itt olvasható a pogányok teljességéről, az a Jelenések k. 7:9-17 -ben van be mutatva. Ott ugyanis a pogányok teljessége látható. Ezt az írás ki is hangsúlyozza, amikor azt mondja, hogy: „Azután látám, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből;…” 9a.vers. Ha egyszer minden nemzetből, ágazatból, népből, és nyelvből, akkor világos, hogy nem csak a megtért zsidókról, hanem a megtért pogányokról van szó. De mivel minden népet és nyelvet olvasunk, ezért a megtért zsidók is benne vannak ebben a gondolatban. De csak a megtért zsidók. A többiek nem. A második kérdésed: „A nagy kérdés az hogy ha valakikről lemond az Isten és oda adja a hitetésnek hogy higyen a mejelenő Antikrisztusnak ki fogja az ijet megmenteni?” Válaszom: Isten nem mond le senkiről. Mert Isten szeret. Isten a szeretet. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16. Amíg a kegyelem ideje tart, addig mindenkinek van lehetősége. A Jézus Krisztust elutasító zsidóknál azonban az engesztelés napjának Jézus Krisztus által való betöltéséig tart az ígéret. Akkor ugyanis mindannyian megtérnek. Erről részletesen beszélek legutolsó videó előadásomban. Címe: Elragadtatás. Jel az égben 3. rész. Ha meghallgatod az előadást, meg fogod érteni ezt a kérdést. Végül: A látásod helyre igazításra szorul, de ahhoz valóban találkoznunk kellene, aminek nem látok akadályát. Mindenkit szeretettel fogadok, aki felkeres. Minden vasárnap 10:00 -kor kezdődik istentiszteleti alkalmunk az Élő Víz Forrása Gyülekezetben, ahová szeretettel várunk. Paks, Rákóczi út 16. Szeretettel: Berkes Sándor
KISS TIBOR KISS TIBOR Irta 15/10/2021 óra 17:58
Egy véleményt szeretnék.
KISS TIBOR KISS TIBOR Irta 15/10/2021 óra 17:58
Azt olvastam a Róma 11:25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. Ha a pogányok teljessége bemegyen akkor kik a Jelenések 7:9 Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;...zsidók vagy pogányok? Ha pogányok akkor ütközik az igével. Ha zsidók akkor az elragadtatással számunkra elment az utolsó járat! Én tudok magyar zsidókról, román zs. német zs és a föld minden népe között ott vannak. Istennek két választott népe van az emberek közzül. Egyiknek van ideje de nincs számuk vagyis az a nevük hogy ,,megszámlálhatlan,,.Erről sok ige beszél.1MÓZ 15 5,1MÓZ 32 12.ZSIDÓK 11 12. és még mások is.És van a másik a pogányok közzül a gyülekezet ameiknek van számuk de nincs idejük.Nem tudjuk sem az órát sem a napját de ha betelik a számunk akkor bekövetkezik az az ige 2. Thesszalonika 2:8 - 12. A nagy kérdés az hogy ha valakikről lemond az Isten és oda adja a hitetésnek hogy higyen a mejelenő Antikrisztusnak ki figja az ijet megmenteni? Ezért azt gondolom hogy a megszámlálhatatlan sokaság egy név a próféciákból minden nép és ágazat közzül melyet rabszolgaként eladtak Krisztus után 70 be. Mi pedig kaptunk egy nyitott ajtót hogy megtérjünk az most van és ha betelik a számunk becsukódik ez az ajtó utánna lehetetlen. Ez a látásom és szerettem volna megosztani és kérni a hozzászólássát. Kivánom hogy adja meg az ÚR hogy egyszer találkozhassunk. Isten áldássát kivánom, tisztelettel Tibor.
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 20/08/2021 óra 17:56
Kedves András. Amikor a szentek elragadtatnak, akkor a földön itt maradottakat a Biblia két csoportban nevezi meg. Az egyik csoport Izrael, a másik csoport a pogányok. Az elragadtatás után kezdődik a harag 1260 napja. Ez rettenetes időszak, amikor a népek egymást is ölik, és az Antikrisztus is öli Izrael népét. Továbbá, Isten haragja is rázúdul az égből a földön élő emberekre. Kik maradnak életben? Az a 144 000 elpecsételt zsidó ifjú szüzek csoportja, akiket Isten elrejt, és azok a pogányok, akik a kősziklákban elrejtőznek. A kősziklák azok a menedékhelyek, amelyek már most is rendelkezésre állnak és egyik előadásomban beszéltem róla és be is mutattam egyet. Itt is egy kevés ember életben fog maradni. Számát a Biblia nem írja, de amikor vége lesz a harag idejének és Jézus Krisztus ismét visszajön, eltelik 45 nap, és ez idő alatt a föld élhető képessé tétetik általa. Majd megkezdi az 1000 éves uralmát. Ez az időszak a boldogság időszaka. Boldogok, akik megérik ezt az időszakot. A hét felétől adja meg a számokat Dániel próféta által Isten. „És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.” 11. v. Ez után vége a nagy nyomorúságnak és a harag idejének. Minden apokaliptikus háborúság és csapás megszűnik. Az emberek is eltűnnek a föld színéről. A pogányok olyan rettegésben élik meg a kősziklák mélyében a harag idejét, hogy a menekülést a kövektől várják. „És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” Jel 6:15-17. Nem rájuk érti a dánieli prófécia a boldogság ígéretét, mert ők egyáltalán nem várják Jézust. Azokra érti, akiket elpecsételt magának és vágyva várják Jézus megjelenését. A 144 000 -re érti, Ők azok, akik várják. „Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.” Dán 12:12. Vagyis: a hét felétől számítva 1290+45=1335 nap.
Kesjár András Kesjár András Irta 12/08/2021 óra 17:56
Kedves Sándor! Az eltelt másfél év során rengeteget foglalkozom az utolsó évhét eseményeivel, melyeket nagyrészt az Ön tanításaiból ismertem meg, különös tekintettel a hetven hét prezentációjára ( Dániel 9. 20-27) alapján. Valamint a Dániel 12-ben leírt utolsó napok eseményeivel kapcsolatos próféciából. A 12. rész 12. versében az olvasható, hogy boldog az , aki várja és megéri az 1335 napot. Kérdésem az, hogy kire érti ezt a próféta? A fél-hét környékén 1260+30 nap megtörténik az elragadtatás, utána elszabadul a pokol elviekben Isten népéből már nem kellene senkinek a földön tartózkodnia, vajon ez Izrael fiaira vonatkozik? Tisztelettel és köszönettel várom válaszát! Üdvözlettel: Kesjár András Békéscsaba
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 25/04/2021 óra 17:54
Kedves Tibor. A véleményem kifejtettem: „A fenevad bélyege” c. előadásomban. Kérdésedre a válasz egyik fele megtalálható benne. Link: https://youtu.be/k7DWgEY0TiU Mikrocsip egészen biztos, hogy nincs az oltásban, mert a mikro méretek nem teszik ezt lehetővé. Aki azt vallja, hogy van, az elég nagy technikai tudatlanságról tesz bizonyságot. Továbbá: Senkit sem befolyásolhatunk arra nézve, hogy beoltassa e magát vagy sem. Ezt mindenkinek el kell tudni döntenie. Mondok egy lélektani törvényt, hogy szemléltessem ezt a gondolatot. A szakadék fölött átívelő bizonytalan teherbírású hídon senki sem megy át. Ha azonban sarkában van az ellenség, és az az egyetlen menekülési út, akkor mindenki mérlegelni fog. Meg gondolja, hogy bevárja e a pusztító ellenséget, vagy kockáztat. Ha átmegy a hídon mekkora az esélye annak, hogy eléri a túlsó partot? Ahogy közeledik az ellenség, úgy növekszik a kockázat vállalási képesség. Lehet, hogy leszakad a híd. Lehet, hogy nem. De, ha az ellenség utol ér, az biztos halál lesz. Így van ez a vírus kontra vakcina ügyben is. A vírus az ellenség, a vakcina pedig a bizonytalan teherbírású híd. Van azonban ezeket meghaladó probléma megoldás is. Az, hogy mire kaptál Istentől ígéretet? Ha téged meggyőzött Isten Igéje arról, hogy védelem alatt állsz a vírussal szemben az oltástól pedig félsz, akkor nehogy beoltasd magad. (Rm 14:22.) Ha arra kaptál ígéretet, hogy ha halálos mérget iszol az sem árt meg neked, és a vírustól pedig félsz, akkor oltasd be magad. (Mk. 16:17-18) Senki sem ismerheti a másik ember hitét, sem a félelmét. Ezért nem befolyásolhatunk senkit sem. Enyhén szólva gyilkosságban való segédkezés lenne, ha valakit hite ellen terelnénk arra az útra, amelyen fél. A félelem halálos ellenség. Isten az, aki tehet neked életedre szóló ígéretet és befolyásolást. Ember nem. Zsidók 2:14-15-ben azt olvashatjuk, hogy az ördögnek hatalma van a halálon. Jézus Krisztus pedig megszabadít mindenkit, akik a haláltól való félelem miatt rabok egész életükben. Ebben a vírus, kontra vakcina ügyben a félelem a mindennél nagyobb ellenség. Félj a vírustól, és félj a vakcinától is. Az ördög azt mondja, ez is öl, az is öl. Azért, hogy félj. Az ördögnek és követőinek teljesen mindegy, hogy mitől félsz, csak félj. A félelem ugyanis halálos. Azt mondja Jézus: „Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek:….” Lk. 21:26a. A jelenések 6:8 verse szerint ugyanazok készítik a vírust és a vakcinát is. „És látám, és íme egy sárgaszínű ló; és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.” A „thanatosz” görög szó ugyanúgy jelent halált, mint halálnemet. Vagyis döghalált, és járványt is. A halál és a pokol úgy pusztít, hogy a földnek fenevadjai által ölnek. Fenevad lelkű emberek által. Ezt a gondolatot, (igei magyarázatot) alaposan kifejtettem: „Az Apokalipszis lovasai” c. előadásomban. Az általad küldött videót megnyitottam, de mivel névtelen a szerzője, nem hallgattam meg. Névtelen szerzőktől nem olvasok el semmit, és nem hallgatok meg semmit. Aki arcát és nevét nem meri vállalni, az azt mond, amit akar. Hiteltelen fantom, és számon kérhetetlen. Senkinek sem ajánlom, hogy név és arc nélküli előadóktól, igehirdetőktől, tanácsadóktól bármit is elfogadjon, vagy őket kövessen. Szeretettel: Berkes Sándor
Oravecz Tibor Oravecz Tibor Irta 20/04/2021 óra 17:53
Kedves Sándor ! Még egy témában szeretnék kíváncsi lenni a véleményére , nagyon aktuális , mindenkit érint , és megosztja az embereket , a hívők között is sokféle álláspontot hallottam már mit kellene tenni , magam is dilemmában vagyok abban a témában hogy beoltassam e magamat vagy sem? , Ön hogy vélekedik , beoltatja e magát ? A hívők között ahol én forgolódom , erre a videóra hivatkozva mondják hogy semmiféleképpen ne oltassuk be magunkat mert chip van az oltásban , és ezzel akarnak majd minket kontroll alá hajtani : https://www.youtube.com/watch?v=ED8fDZJpUy4 Válaszát köszönöm : Tibor
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 17/04/2021 óra 17:52
Kedves András. Az első 3,5 évnek semmi köze a haragpoharakhoz. A haragpoharak a második 3,5 évben szerepelnek. A Bibliában nem olvasunk olyat, hogy az 5. haragpohár kitöltésénél (Jel 16 fejezet) fekéllyel megjelöltek lennének, és csapás éri őket, mert nincs rajtuk az Isten bélyege. Isten sohasem bélyegez meg senkit. Isten elpecsétel. A kettő között nagy a különbség. A pecsét a menyasszonynak jár, a bélyeg pedig a rabszolgának. Csak az 5. trombitaszónál olvashatunk olyat, hogy: „A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nekik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.” Jel 9:3-4. A trombita csapások azonban a haragpohár csapásokkal azonosak, csupán a két nézetből látott csapások kiegészítik egymást. Mind a kettő leírás ugyanaz az esemény, és a második 3,5 évben történik majd meg. A harag napján. Nem lesz ilyesmi az első 3,5 évben. Továbbá: Az első 3,5 évben nem tudja felvenni senki sem a fenevad bélyegét. A fenevad ideje csak 42 hónap, vagyis 3,5 év, amely a harag ideje is egyben, és az a második fele a 7 évnek. Az első 3,5 év az valóban a vajúdás ideje, de abban az Antikrisztusnak nincs hatalma. Lásd Jelenések 13:5. „És adaték neki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték neki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.” A fenevad bélyege csak akkor válik ismertté, ha a fenevad a halálos sebéből meggyógyíttaték. Ez csak a második 3,5 évben fog megtörténni. Ezért az első 3,5 évben nem tudja felvenni azt a bélyeget, ami még nincs is. Sem tudatosan, sem tudatlanul. Az élő Istennek pecsétjéről nem beszélünk az elragadtatás előtt sohasem. Azért nem, mert a Biblia sem beszél róla. Az élő Istennek pecsétje akkor kerül föl a zsidó emberek homlokára, amikor az elragadtatás megtörténik. Hangsúlyozom, hogy a zsidó fiatal emberek homlokára. Azért akkor, mert ők látás által térnek meg a Jézus Krisztus eljövetelekor. Erről így olvashatunk Máté evangéliumában: „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” Mt 24:30. A Jelenések könyvében szintén. „Íme eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.” Jel 1:7. Ebből a két igéből láthatod, hogy a zsidók – akik átszegezték – akkor ismerik föl az igazi Messiást. Megtérnek, és közülük pecsételtetik el a 144 000 ifjú szűz. Ez azt jelenti, hogy ezek az elpecsételtek már nem lehetnek részesek az elragadtatásban mert az már akkor megtörtént esemény lesz. Az Eklézsia tagjai most egy láthatatlan pecsétet hordoznak. Nem a homlokukon, hanem a szívükben. Erről így olvashatunk: „Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. 2Kor 1:21-22. Ez most láthatatlan pecsét. A Szent Szellem a pecsét a mi szíveinkben. Akkor pedig az élő Isten pecsétjét szemmel láthatóan helyezik föl a 144 000 homlokára. A Jel 14:1 versből azt is megtudjuk, hogy a pecsét egy írás. Az Atyának a neve. Szeretettel: Berkes Sándor
Kesjár András Kesjár András Irta 14/04/2021 óra 17:51
Kedves Sándor! A hetven-hét témakörben szeretnék egy kérdésre választ kapni. Az első haragpohár kitöltésénél fekélyek keletkeztek azokon, akik az első 3,5 év alatt a vajúdás időszakában önként magukra vették a fenevad bélyegét. Az 5. haragpohár kitöltésekor ők a fekéllyel megjelöltek és a csapás őket érinti, mivel nincs rajtuk az Isten bélyege. Ez már az Isten haragjának az időszaka, vagyis az elragadtatás utáni 3,5 év. Nem értem, hogy ebben az időszakban, hogy beszélhetünk még az Isten pecsétjét viselő emberekről, ha ők már korábban az évhét felénél + 30 nap időpontjában elragadtattak? Válaszát várva, testvéri szeretettel köszöntöm: Kesjár András Békéscsaba
Berkes Sándor Berkes Sándor Irta 22/02/2021 óra 18:50
Kedves Tibor! Tudom, hogy sokan várnak még egy hatalmas ébredést. Késői esőnek nevezik. Mindig voltak a földön területek, ahol ébredések voltak. Miért ne lehetne ezután is valahol? Miért ne tehetné meg Isten, hogy ébredést támasszon egyes helyeken? Én, az apokaliptikával foglalkozom és abban a műfajban a vég közeli időre nézve nem a hatalmas ébredés van prófétálva, hanem a hittől való elszakadás, az aposztászia. Ez eléggé másképpen hangzik, mint a „nagy ébredés”. Jézus Krisztus visszajövetelének egyik jele az, hogy: „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” Mt 14:14. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az egész világon egyszerre lesz egy nagy ébredés. A világot átfogó evangélium hirdetés az biztos, az ébredés az pedig valahogy úgy néz ki ahogyan a tíz szűz példázatában olvashatjuk. Ezért csak egy, világot átfogó nagy ébredést tudok a Bibliával igazolni. „Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!” Mt. 25:6. Ez az utolsó nagy ébredés azonban nem segít azokon, akik felkészületlenek. Ma az evangéliumot már az egész világon hirdetik. Íme egy kis statisztika: A világon 6900 beszélt nyelv létezik. A szlengeket is bele értve. Ebbe azok a nyelvek is bele számítanak, amelyet már csak 5-10 idős ember beszél, a fiatalok viszont már ott is az uralkodó nyelveket használják. 5,16 milliárd ember számára a teljes írás anyanyelven elérhető. 657 millió ember számára az Újszövetség anyanyelven elérhető. 434 millió ember számára legalább egy bibliai könyv anyanyelven elérhető. 253 millió ember számára egyetlen bibliai könyv sem érhető el anyanyelven. Az uralkodó nyelven azonban ott is elérhető a Szentírás teljes mértékben, ahol a saját nyelvre nincs lefordítva. Ma az egész világon elérhető minden ember számára valamilyen nyelven a Szentírás, és a hirdetett ige úgyszintén. Szeretettel: Berkes Sándor
Berkes Sándor
Copyright © All rights reserved.